Informasjon til deltakere

De som blir invitert til å delta i ekspertpanelet vil få tilsendt et informasjonsskriv og samtykkeskjema pr e-post så snart prosjektet får NSD godkjenning. Denne er beklageligvis forsinket.

Mer informasjon kommer...