Informasjon til deltakere

Informasjon til deltakere:

Du finner informasjon om hvordan du besvarer spørreskjemaet ved å trykke på lenken i e-posten du har mottatt.

Her finner du kopi av informasjon som er sendt ut til deg som deltaker:

Aktuell litteratur til deltakere:

Nye artikler:

McGregor, K. K. (2020). How We Fail Children With Developmental Language Disorder. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 51(4), 981-992. /doi.org/10.1044/2020_LSHSS-20-00003


CATALISE artiklene:

Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., & CATALISE Consortium. (2016). CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study. Identifying language impairments in children. . PLOS One, 11(7), e0158753. doi:doi:10.1371/journal.pone.0158753


Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., & CATALISE Consortium. (2017). Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 1068-1080. doi:10.1111/jcpp.12721


Publikasjoner som belyser noen av diskusjonene i kjølvannet av CATALISE:

Bishop, D. V. M. (2017). Why is it so hard to reach agreement on terminology? The case of developmental language disorder (DLD). International Journal of Language & Communication Disorders, 52(6), 671-680. doi:10.1111/1460-6984.12335


Leonard, L. B. (2020). A 200-year history of the study of childhood language disorders of unknown origin: changes in terminology. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(1), 6-11. doi: https://doi.org/10.1044/2019_PERS-SIG1-2019-0007


McGregor, K. K., Goffman, L., Owen Van Horne, A., Hogan, T. P., & Finestack, L. H. (2020). Developmental Language Disorder: Applications for advocacy, research, and clinical service. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(1), 38-46. doi:https://doi.org/10.1044/2019_PERSP-19-00083


Murza, K. A., & Ehren, B. J. (2020). Considering the language disorder label debate from a school speech-language pathology lens. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(1), 47-54. doi:https://doi.org/10.1044/2019_PERSP-19-00077


Paul, R. (2020). Children's language disorders: What's in a name. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(1), 30-37. doi:https://doi.org/10.1044/2019_PERS-SIG1-2019-0012


Rice, M. (2020). Clinical lessons from studies of children with Specific Language Impairment. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(1), 12-29. doi:https://doi.org/10.1044/2019_PERSP-19-00011


Se også Dorothy Bishop sin blogg:

http://deevybee.blogspot.com/2020/02/changing-terminology-for-childrens.html

http://deevybee.blogspot.com/2020/02/the-tldr-too-long-didnt-read-message-in.html