Personvernerklæring

Hva slags opplysninger samles inn og lagres?

Vi samler inn og lagrer følgende personopplysninger:

  1. Navn og e-postadresse for potensielle deltakere til studien norsk Catalise.
  2. Utdanning
  3. Erfaring med arbeid på språkvanskefeltet

Hvorfor samler vi inn og lagrer personopplysninger?

Vi samler inn og lagrer opplysningene for å kunne rekruttere deltakere til studien norsk Catalise.

Hvordan lagrer vi personopplysningene?

Vi lagrer personopplysningene i Google disk, som følger personvernlovgivningen i EU (GDPR) og Norge.

Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Personopplysningene lagres inntil alle deltakerne til studien er rekruttert. Deretter slettes de.

Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i dine egne personopplysninger, og kreve retting eller sletting av disse opplysningene.

Klage

Dersom du mener opplysningene om deg er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside: www.datatilsynet.no.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Behandlingsansvarlig

Prosjektgruppa i norsk Catalise er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som beskrevet over. Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes på e-post til

Kristian E. Kristoffersen

Furer Nymos vei 8

0956 Oslo

E-post: kristianemilk@gmail.com


Sist oppdatert: 15.04.2019