CATALISE Norge

Prosjekt for felles forståelse og begrepsbruk om språkvansker hos barn og unge i Norge

Siste nytt:

01.02.12: runde to av prosjektet er nå ferdig. Vi takker alle deltakerene for en stråelende innsats og kommer med mer informajson om veien videre snart!

Tips til litteratur finner du her

Få siste nytt på e-post: