CATALISE Norge

Prosjekt for felles forståelse og begrepsbruk om språkvansker hos barn og unge i Norge

Siste nytt: 

15.10.21: Vi har publisert en artikkel med forslag til ny terminologi i Norsk Tidsskrift for Logopedi. Du finner artikkelen og bakgrunnsmateriale her.