Om oss

Anne-Lise Ryggvold

Anne-Lise Rygvold er førsteamanuensis emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke vært ansvarlig for logopediutdanningen på instituttet, med språkutvikling og språkvansker og lese- og skrivevansker som faglige hovedområder. Hennes forskning har vært konsentrert om internasjonalt adopterte barn, særlig deres språkmestring og språklige problemer. Anne-Lise Rygvold har publisert innen områdene internasjonale adopsjoner og språk, språkvansker og lese- og skrivevansker.

Marianne Klem

Marianne Klem er logoped og seniorrådgiver i Statped sørøst, avdeling språk/tale. Hun har en doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet språkkartlegging som grunnlag for identifisering av førskolebarn i risiko for språkvansker.

Arve Egil Asbjørnsen


Kari-Anne Bottegaard Næss


Kristian Emil Kristoffersen


Stian Valand

Stian Valand er logoped og sitter i fagutvalget i Norsk Logopedlag. Han jobber som seniorrådgiver i Statped sørøst avdeling språk/tale.