Resultater

Artikler

Artikkel 1: TERMINOLOGI FOR VANSKER MED SPRÅK HOS BARN OG UNGE – EN KONSENSUSSTUDIE

Logopedi_3-21_Terminologi for vansker med språk hos barn og unge – en konsensusstudie.pdf

Figurer

Figur 1: Flytdiagram over rekruttering og datainnsamling. Av de 40 påstandene som inngikk i hele det norske spørreskjemaet inkluderes kun de 13 påstandene som omhandler terminologi i denne oversikten.

Note. Den vertikale streken ved 80% indikerer laveste grense for konsensus.

Figur 2: Graden av enighet i runde 1 og runde 2.


Figur 3: Forholdet mellom ulike kategorier av språkforstyrrelser (etter Bishop et al., 2017, s.1075)

Figur 4: Figur 4: Avgrensing av språkforstyrrelser mot andre aspekter knyttet til vansker med språk, tale og kommunikasjon (etter Bishop et al., 2017, s.1076).

Bakgrunnsinformasjon

Dette er redigerte og forkortede versjoner av datagrunnlaget til artikkelen om terminologi. Disse dokumentene presenterer rådata fra de 13 påstandene som omhandler terminologi som inngikk i den norske Catalisestudien. Dataene danner grunnlaget for resultatene som presenteres i Kristoffersen et al. (2021). Rådata fra de resterende 27 påstandene som inngikk i studien tilgjengeliggjortes på et senere tidspunkt når dataene er ferdig bearbeidet og publisert.

Rapport: Individuell rapport som ble sendt til deltakerne i fagpanelet. Ble sendt mellom runde en og runde to (inkluderer oppsummering av intervjuene med ressursgruppa).

Oppsummering etter runde 1_sendt til deltaker_Skjult innhold.pdf

Rådata fra runde en og runde to

Resultater fra Runde 1_skjult innhold (1).pdf
Resultater fra Runde 2_Skjult innhold (1).pdf

Spørreskjema fra runde en og to

Spørreskjema fra Runde 1_Skjult innhold (1).pdf
Spørreskjema fra Runde 2_Skjult innhold (1).pdf