CATALISE Norge

Prosjekt for felles forståelse og begrepsbruk om språkvansker hos barn og unge i Norge

Siste nytt:

Første runde med spørreskjemaer til fagpanelet er nå gjennomført.

Neste steg i prosessen er å gjennomføre intervjuer, om forslagene som har kommet frem i runde 1, med en ressursgruppe bestående av noen personer med språkvansker eller deres nærpersoner. Denne informasjonen vil så samlet sett sendes tilbake til fagpanelet som et grunnlagsmateriale når spørreskjemaet igjen skal bevares (runde 2).

Få siste nytt på e-post: